Bevar minner på best mulig måte

Ønsker du å ta vare på minner fra fortiden og inn i fremtiden? Sliter du med å spille av gamle kassetter?

Her får du digitalisering av videokassetter, lydopptak og bilder på best mulig måte til en rimelig pris.