MicroMV

Flere avspillere av MicroMV, deriblant Sony DCR-IP5E. MicroMV overføres vha FireWire. Mange overfører MicroMV analogt, men dette er ikke den optimale måten å gjøre det på. Vår metode gir en ren kopi av det som er på båndet. Råmaterialet leveres i MPEG2-format. Ca 5GB pr. time video.

Priser gjelder pr. kassett.
   Inntil 45 min kun 99,-
   Deretter 25,- pr. påfølgende time med innspilt video.
   Maks pr. kassett 149,-
   Tom plass på kassetten blir ikke fakturert
*MVA er inkludert i alle priser.
*Tomme kassetter blir ikke fakturert.
*Konvertering til standardformatet, MPEG4 H.264, er alltid inkludert i prisen.