Betamax – Betacam SP – Digital Betacam

Overføring av Beta-kassetter gjøres på best mulig måte, bnc- og XLR-kabler for tapsløs overføring til Decklink-kort med SDI for Digital Betacam og komponent YUV for Betacam SP. Betmax via S-video kabler til Decklink-kort eller via DV.

Sony DVW-500p, Sony PVW-2800P, Sony SL-HF950 brukes bl.a til overføring.
Råmaterialet leveres lossless i YUV 4:2:2 og PCM 24BITS 48khz i MOV-container, ca 70GB pr. time. For Betamax DV-AVI ca. 13,5 GB pr. time.

Priser gjelder pr. kassett.
   149,- inkl mva uavhengig av lengde.
*MVA er inkludert i alle priser.
*Tomme kassetter blir ikke fakturert.
*Konvertering til standardformatet, MPEG4 H.264, er alltid inkludert i prisen.