DAT – Digital lydkassett

Flere typer stasjonære DAT-spillere som overfører lyd uten tap av kvalitet med optisk kabel, S/PDIF, direkte til Sound Blaster ZxR. Ekstra støyreduksjon etter overføring er inkludert der dette er nødvendig. Råmaterialet leveres som tapsløst PCM i WAV-format eller AIFF-format.

Priser gjelder pr. kassett.
   124,- uavhengig av lengde/side.
*MVA er inkludert i alle priser.
*Tomme kassetter blir ikke fakturert.
*Konvertering til standardformat som WAV/MP3/FLAC/ALAC, er alltid inkludert i prisen.