Eksempler

Her ser man forskjellen på dårlig og bra utstyr til digitalisering og overføring av gamle kassetter.

Video 8 / Hi8 —

MiniDV —

VHS —