DV – MiniDV – DVCAM – DVCPRO – HDV

Sony DSR-1500P, HVR-M10E, HDR-FX1E og mange andre avspillere for perfekt kopiering av alle typer DV-kassetter, MiniDV, HDV, DVCAM og DVCPRO, til formatet DV-AVI for DV-kassetter og MPEG2 for HDV-kassetter.
Kassettene overføres uten tap av kvalitet med inndeling som gir ca. én fil pr. dag med opptak, dato og tid inngår også i filnavnet. MPEG4-versjonen leveres i filbeholderen MP4 og sammen med filene ligger det undertekstfiler som viser dato og tid for hvert klipp.
Du får i tillegg én fil pr. kassett i filbeholderen MKV, som har kapitler for hver fil og innebygd undertekst som viser dato og tid ved hvert klipp.
*Inndeling forutsetter at dato og tid var innstilt på kameraet før opptak, hvis dato og tid ikke var innstilt på kameraet blir det automatisk én fil pr. kassett.
Råmaterialet leveres i formatet DV-AVI som gir en identisk kopi av innholdet da dette allerede er digitalt, ca. 13GB pr. time video og MPEG2 for HDV-kassetter, ca. 12GB pr. time. MPEG4-versjonen vil uansett se mye bedre ut pga. forbedringer som blir gjort

Priser gjelder pr. kassett.
   Inntil 45 min kun 99,-
   Deretter 25,- pr. påfølgende time med innspilt video.
   Maks pr. kassett 149,-
   Tom plass på kassetten blir ikke fakturert
*MVA er inkludert i alle priser.
*Tomme kassetter blir ikke fakturert.
*Konvertering til standardformatet, MPEG4 H.264, er alltid inkludert i prisen.