Lydkassetter

En av de beste kassettspillerne som ble produsert fra Nakamichi, med Dolby NR B og C, samt Tape Selector, som gir utmerket kvalitet ved avspilling av vanlige lydkassetter (Compact Cassette). Ekstra støyreduksjon etter overføring er inkludert der dette er nødvendig.
Overføres med AUX-kabler direkte til Sound Blaster ZxR.
Råmaterialet leveres som tapsløst PCM i WAV-format eller AIFF-format.

Priser gjelder pr. kassett.
   124,- uavhengig av lengde/side.
*MVA er inkludert i alle priser.
*Tomme kassetter blir ikke fakturert.
*Konvertering til standardformat som WAV/MP3/FLAC/ALAC, er alltid inkludert i prisen.